Departamentul DIDFR

Īnvăţămāntul la distanţă a căpătat o extindere deosebită motivată de creşterea dorinţei de educaţie din partea persoanelor de orice vārstă, de cerinţele societăţii de personal calificat şi de necesitatea instruirii universitare cu eforturi financiare şi material-umane cāt mai reduse.

Departamentul pentru Īnvăţămānt la Distanţă şi cu Frecvenţă Redusă (DIDFR) s-a īnfiinţat īn anul 1998 (Decizia Senatului Universităţii  "Dunărea de Jos" Nr.162/04.05.1998, īn baza Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale nr.3457/23.03.1998), funcţionānd iniţial sub denumirea de Centrul de Studii pentru Īnvăţămānt la Distanţă (CSID). Primele activităţi didactice au īnceput īn anul 1999.

Īnvăţămāntul la Distanţă (I.D.) este definit ca un cumul de forme de instruire īn care cursantul nu se află sub supravegherea continuă sau imediată a tutorilor, dar care beneficiază de acţiunile de planificare, orientare, īndrumare şi consiliere din partea unei instituţii de īnvăţămānt superior. I.D. are o componenţă de instruire independentă şi autonomă realizată prin mijloace moderne de comunicare: materiale de studiu tipărite, tehnici audio şi video interactive, tele-cursuri, tehnologii de īnvăţare mediate de calculator sau reţele de calculatoare etc., care permit autoinstruirea şi autoevaluarea studenţilor.

Absolvenţii ID au aceleaşi avantaje ca absolvenţii cursurilor de zi, deosebirea fiind doar īn privinţa structurii anului universitar. Conţinutul cursurilor este acelaşi, se īnvaţă cu aceleasi manuale, cu aceiaşi profesori, īn aceleaşi săli de curs şi laboratoare, doar contactul student-profesor fiind diferit ca durată.

Īnvăţămāntul cu frecvenţă redusă (I.F.R.) reprezintă o formă integrată de īnvăţămānt, avānd caracteristici comune atāt cu sistemul tradiţional, cāt şi cu sistemul de īnvăţămānt la distanţă; se adresează persoanelor care nu pot urma īnvăţămāntul de zi. IFR este o formă flexibilă de īnvăţămānt care oferă studenţilor posibilitatea de a-şi administra propriul proces de īnvăţare īn program comasat, īn cadrul instituţiei de īnvăţămānt organizatoare.

IFR se caracterizează prin:
· īnlocuirea orelor de predare (curs) prin studiu individual;
· comunicarea informaţiilor educaţionale prin medii suport multiple, specifice şi īnvăţămāntului la distanta;
· īntālniri periodice cu studenţii pentru desfăşurarea activităţilor practice obligatorii prevăzute īn planurile de īnvăţămānt (seminarii, laboratoare, lucrări practice, proiecte, practică de specialitate).

Universitatea “Dunărea de Jos” poate oferi prin ID/IFR următoarele categorii de programe de studii:
- studii universitare de licenţă şi masterat;
- studii postuniversitare de specializare sau perfecţionare atestate prin diplome sau certificate;
- perfecţionare profesională atestată prin certificate;
- conversie profesională atestată prin diplome sau certificate.

Acreditarea şi evaluarea periodică a programelor ID/IFR se face īn baza standardelor şi a metodologiei elaborate de către Agenţia Romānă pentru Asigurarea Calităţii īn Īnvăţămāntul Superior (ARACIS). Acreditarea oferă beneficiarilor sistemului de īnvăţămānt ID/IFR garanţia că instituţia de īnvăţămānt are asigurate resursele financiare pentru derularea programelor de studii, are planuri de īnvăţămānt conforme specializării, dispune de personal calificat pentru a opera cu tehnologii specifice programelor ID/IFR, are o politică de management şi de promovare a programelor de studii prin ID/IFR care respectă etica profesională.
 


 

 
Google
 
 
 

Copyright © 2005 by "Dunarea de Jos" University

 

Universitatea "DUNAREA DE JOS"

Departamentul pentru Invatamant la Distanta si cu Frecventa Redusa