Înscrierea în anul I de studiu

Procedura privind înscrierea în anul I a candidaţilor admişi în sesiunea septembrie la forma de finanţare TAXĂ în anul universitar 2021/2022, forma de învăţământ cu frecvenţă, la distanță, cu frecvență redusă

 

 

 1. Candidaţii declaraţi admişi la forma de finanţare BUGET, în urma concursului de admitere din sesiunea septembrie 2021, sunt invitaţi în perioada: 30.09.2021 – 08.10.2021 la Secretariatul facultăţii la care au fost admişi, în sediul special amenajat, pentru parcurgerea procedurii de înscriere în anul universitar 2021/2022.
 1. Documentele necesare pentru înscriere se găsesc: la facultățile la care a fost admis, la sediul special amenajat pentru înscrieri sau se pot descărca aici  (Cerere înscriere 2021 , Contract de studii ID-IFR 2021)
 2. Candidaţii admişi completează, semnează și transmit Fişa de înscriere şi Contractul de studiu pentru anul universitar 2021/2022, după cum urmează:
 • documentele descărcate de pe pagina web a facultăţii se pot transmite prin e-mail la adresa de contact menţionată pe pagina web a facultăţii: www.litere.ugal.ro - Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (Facultatea de Litere,), Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (Facultatea de Științe Sociale,Juridice și Politice),  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (Facultatea de inginerie din Brăila)
 • documentele ridicate în format tipărit  se depun la secretariatul facultăţii sau la sediul din Buzău (strada Hangarului, nr. 8)

Procedura de înscriere va fi finalizată după achitarea a 50% din valoarea taxei (Tranșa I), până la data de 15.10.2021, conform prevederilor Contractului de studii și Anexei nr. 1 la Contractul de studii.

Taxa de școlarizare se poate achita:

 1. Fizic:
 • numerar și POS pentru toate facultățile la sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47 (corpul U), sala U13 (parter), precum și la sediul Facultății de Inginerie din Brăila;
 • POS pentru facultățile:  SIA, ACIEE, SJSP.
 1. On-line folosind următoarele coordonate:
 • cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
 • cod fiscal 3127522;
 • beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • la explicația plății se va menționa: Nume și prenume candidat admis, CNP, Taxa de înmatriculare anul I,  licență, ID/IFR, Facultatea (centrul  Galați,Buzau)

Cuantumul taxei de școlarizare pentru fiecare facultate se găsește pe site-ul universității www.admitere.ugal.ro, secțiunea Licență/ Masterat, meniu - Taxe de școlarizare.

 1. După parcurgerea procedurii de înscriere în anul universitar 2021/2022, candidaţii admişi devin studenţi în anul I de studii, conform structurii anului universitar 2021/2022.

 

Notă : Studenţii din anul I îşi păstrează calitatea de student NUMAI dacă parcurg procedura de înscriere: au completat Fişa de înscriere, Contractul de studii pentru anul universitar 2021/2022 şi au achitat avansul la tranșa I din taxa de școlarizare.

                   

 

*Studenții din anul I își păstrează calitatea de student NUMAI dacă parcurg procedura de înscriere : au completat fișa de înscriere , contractul de studii pentru anul universitar 2021-2022 și au achitat avansul la tranșa 1 din taxa de școlarizare.

 

Programul şi locațiile de desfăşurare a înscrierilor
în centrele special amenajate 
pentru sesiunea septembrie 2021
- ciclul I - studii universitare de licență -
învățământ la distanță / cu frecvență redusă

 

GALAȚI

Înscrierile se desfășoară în perioada 01 – 10 septembrie 2021 la secretariatele facultăților unde au fost admiși  după următorul program:

   (  Date de contact - secretariat FSJSP   , secretariat  LRE )        

Luni  –  Vineri: 8.30 – 15.00
Sâmbătă – Duminică: 9.00 – 13.00

 

BUZĂU

Înscrierile se desfășoară în perioada 01 – 10 septembrie 2021 la sediul din strada Hangarului, nr. 8, după următorul program:

Luni  –  Duminică: 9.00 – 15.00

 

  Taxa de studii pentru studenții înscriși la centrul suport Buzău se va achita doar prin virament bancar folosind următoarele coordonate:

 • cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
 • cod fiscal 3127522;
 • beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • la explicația plății se va menționa: Nume și prenume candidat admis, CNP, Taxa de înmatriculare anul I,  licență/ IFR Buzău, specializarea (DR, AG).                                                  

  Cerere înscriere 2021

  Contract de studii ID-IFR 2021

 


 

   


Tipărire   Email